suwdan goraýan 600D Poliester Oksford mata, PU arkasy mata bilen sumka sumkalary gezelenç etmek üçin

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Esasy jikme-jiklikler
Material:
100% poliester
Galyňlygy:
Orta agram
Üpjünçilik görnüşi:
Sargyt etmek
Görnüşi:
Oksford mata
Nusga:
Örtülen
Stil:
Düz
Giňligi:
57/58 "
Tehnika:
dokalan
Aýratynlyk:
Suw geçirmeýän, statiki garşy, ýylylyk izolýasiýasy, floresan
Ulany:
Torba, LINGERIE, asma, çadyr, zontik, perde, öý dokma, senagat, diwan, mebel
Nüplükleriň sany:
600D
Agramy:
220gsm
Örtülen görnüşi:
PU örtülen
Dykyzlygy:
72t
Model belgisi:
600D * 600D
Köpçülige degişlidir:
Aýallar, Erkekler, GYZLAR, Oglanlar, Çaga / Çaga
Önümiň ady:
mata goldaw
Reňk:
Custörite reňk
Dizaýn:
Alyjynyň haýyşy
Mata:
100% poliester DTY / FDY
Hil:
100% QC kepillendiriň
Şahadatnama:
RoHS
jikme-jiklikleri

suwdan goraýan 600D Poliester Oksford mata, PU arkasy mata bilen sumka sumkalary gezelenç etmek üçin

 

 

Productshli önümlerimiz zäherli däl daşky gurşawy goramak, gaýtadan ulanylýan güýç, basyşa garşylyk, has köp himiki aýratynlyklary, tegmilleri, süpürgiçleri uzak möhletli arassalygy saklap biler;Howa garşylygy, hyzmat möhletini uzaltmak

 

Gyzgyn önüm

Arza beriji

Esasy dalaşgär

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Biziň öz DTY maşynlarymyz, dokma, çap we örtük maşynlarymyz bar, şonuň üçin hilini öz zawodymyzda gowy dolandyryp bolýar we bahasy bäsdeşlik edýär.

2. Nusgalar näçe wagtlap işlenip taýýarlanar?

3-5 gün

3. howa menzili aeroportdan näçe uzakda?

Maşyn bilen 10-15 minut.

4. çal matalar bar bolsa gowşuryş senesi näçe?

5-7 gün

habarlaşyň

Önümlerimiziň haýsydyr biri bilen gyzyklanýan bolsaňyz we has giňişleýin pikir alyşmak isleseňiz,

bize sorag bermäge arkaýyn boluň we siziň bilen habarlaşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň