Sorag-jogap

2
Derňewi iberenimizden soň näçe wagtlap seslenme alyp bilerin?

Iş gününden 48 sagadyň dowamynda size jogap bereris.

Göni öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

Biz zawod, öz halkara satuw bölümimiz hem bar.Önüm öndürýäris we satýarys.

Harytlaryňyzyň hilini nädip kepillendirip bilersiňiz?

Barlagdan soň her bir amaldan soň ederis.Taýýar önümler üçin müşderileriň talaplaryna we halkara standartlaryna laýyklykda 100% gözden geçireris.

Töleg möhleti näçe?

Siziň üçin sitata berenimizde, köpçülikleýin önümçilik harytlary üçin geleşik ýoluny, FOB, CIF we ş.m. tassyklarys, önüm öndürmezden ozal 30% goýum we resminamalaryň göçürmesine garşy 70% balans tölemeli.iň ýaýran ýol t / t bilen.l / c hem kabul ederliklidir.

Harytlaryňyz esasan nirä eksport edilýär?

Önümlerimiz esasan ABŞ, Germaniýa, Japanaponiýa, Ispaniýa, Italiýa, Angliýa, Koreýa, Awstraliýa, Kanada we ş.m. ýaly 30-dan gowrak ýurda eksport edilýär. Müşderilerimize otly, awtoulag, forklift we gurluşyk bilen meşgullanýan köp sanly OEM müşderisi girýär. tehnika, Hytaýda esasy kasting üpjün edijilerinden biri hökmünde dünýäniň iň gowy 500 kompaniýasynyň 10-dan gowragy bilen hyzmatdaşlygymyz bar.